Mini Digi SNG

Digitálna galéria / www.digitalnagaleria.sk

je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2 (Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry). Pod vedením Slovenskej národnej galérie na projekte spolupracuje ďalších 17 galérií z celého Slovenska; z ich zbierok ako aj zo zbierok SNG by malo byť do júna 2015 zdigitalizovaných 100 100 diel výtvarného umenia. Samotná digitalizácia aktuálne prebieha v Bratislave (v Slovenskej národnej galérii a Galérii mesta Bratislavy), na Zvolenskom zámku v špecializovanom digitalizačnom pracovisku a v ďalších galériách.

Sprístupňovanie digitálnych diel

Okrem digitalizácie výtvarných diel veľkoplošnými horizontálnymi skenermi (2D diela ako maľba, kresba, grafika a fotografia) a digitálnou stredoformátovou zrkadlovkou (3D diela ako sochárstvo a úžitkové umenie) v rámci projektu prebieha napríklad ošetrenie výtvarných diel pred samotnou digitalizáciou alebo vylepšenie informačného systému pre správu zbierok CEDVU (Centrálna Evidencia Diel Výtvarného Umenia). Výsledky digitalizácie v podobe snímok vo vysokom rozlíšení a mierke 1:1 budú verejnosti postupne sprístupňované na webstránke www.webumenia.sk, na ktorej už teraz môžete nájsť náhľady viac ako 18.500 diel zo slovenských galérií.


Ukážky zdigitalizovaných diel

S možnosťou Deep Zoom.

Vojtech Angyal - Krajina s pastierkou husí (1890-1900)

zobraziť dielo | viac info na webumenia

Gustáv Mallý - Park v Petržalke (1901-1921)

zobraziť dielo | viac info na webumenia

Ján Cifra - 1. máj v Petržalke (1957)

zobraziť dielo | viac info na webumenia

Albrecht Dürer - Chválospev vyvolených na nebesiach (1497-1498)

zobraziť dielo | viac info na webumenia

Rudolf Hornák - Karikatúra profesora zo Spišskej Novej Vsi (1939-1940)

zobraziť dielo | viac info na webumenia

Rudolf Hornák - Karikatúra profesora zo Spišskej Novej Vsi (1939-1940)

zobraziť dielo | viac info na webumenia